INFORMACION

1. RREGULLAT E SHENDETIT DHE MBROJTJA

Udhëtari është i detyruar të informohet nga institucioni kompetent shëndetësor dhe të veprojë në përputhje me rregulloret shëndetësore për udhëtimin në një vend të caktuar (nevoja për një vaksinë ose dokument shëndetësor). Në rast të sëmundjes ose aksidentit gjatë përdorimit të marrëveshjes, shpenzimet e trajtimit ose ndërhyrjeve të mundshme mjekësore paguhen nga pasagjeri. Prandaj, ju rekomandojmë që të bëni një politikë të Sigurimit të Udhëtimit përmes Kompanisë së Sigurimeve para udhëtimit, e cila mund t’i paguhet agjencisë.

2. BAGAZHI DHE RREGULLAT

Lejohet maksimumi 2 copë. bagazh (valixhe, çanta dhe pako 70x80x20 cm me gjithsej 30 kg) për pasagjer. Fëmijët dhe foshnjat lejohen të mbajnë 1 bagazh me gjithsej 15 kilogramë.
• Për transportimin e sendeve të tilla si biçikleta, pajisje sportive, ski dhe instrumente muzikorë, është rreptësisht e ndaluar. Shtë gjithashtu e ndaluar transportimi i narkotikëve, eksplozivëve dhe sendeve të tjera të rrezikshme.
• Haftet Tours rezervon të drejtën të refuzojë bagazhet që tejkalojnë peshën, dimensionet siç thuhet.
• Tarifat e bagazhit mund të ndryshojnë në varësi të shërbimit dhe duhet të kontrolloni me Haftet Tours për të gjitha detajet.

3. ALKOLI DHE CIGARET

Kur udhëtoni nga një vend i BE në një tjetër, ju mund të merrni duhan dhe pije alkoolike me vete për përdorim personal, por jo për rishitje.
Sipas ligjit të BE-së, ju nuk duhet të provoni se mallrat janë për përdorim personal nëse ato barten në sasi më të vogla se:
• 800 cigare
• 1 kg duhan
• 90 litra verë (përfshirë maksimumi 60 litra verë të gazuar)
• 110 litra birrë.
Këto rregulla nuk zbatohen për pasagjerët nën moshën 17 vjeç, të cilët nuk lejohen të mbajnë alkool ose cigare në të gjitha sasitë.

4. PARA

Nëse dëshironi të udhëtoni midis vendeve të BE-së me 10,000 EUR ose më shumë në para të gatshme ose ekuivalente në një monedhë tjetër, duhet të kontrolloni me autoritetet doganore në vendet që po largoheni dhe nëse ato duhet të deklarohen.
Nëse planifikoni të hyni ose të dilni nga BE me 10,000 EURO ose më shumë në para (ose ekuivalentin e saj në monedha të tjera) duhet ta raportoni atë tek autoritetet doganore.

5. K RERKESAT PASPORT / VIZA

Nëse jeni shtetas i një vendi jo-BE dhe dëshironi të vizitoni ose udhëtoni brenda BE-së, ju duhet një pasaportë:
• E vlefshme për të paktën 3 muaj pas datës kur keni ndërmend të largoheni nga vendi i BE pas vizitës.
• e cila është lëshuar brenda 10 viteve të fundit (biometrike).
Rojet kufitare në vendet e BE-së mund të kërkojnë dokumente të tjera të tilla si një letër ftesë, dëshmi akomodimi, biletë kthimi ose kthimi.
Ka një numër vendesh qytetarët e të cilëve nuk kanë nevojë për vizë për të vizituar BE-në për tre muaj ose më pak. Maqedonia bën pjesë në këtë grup.

6. AKSIDENTET, KOMPENSIMI DHE NDIHMA

Nëse lëndoheni në një aksident autobusi gjatë vozitjes (më shumë se 250 km), klienti do të ketë të drejtën e kompensimit të mbuluar nga politika. Në rast vdekjeje, kompensimi mund të kërkohet nga personat në ngarkim.
Kur është e nevojshme, transportuesi do të sigurojë gjithashtu ndihmë: ndihma e parë, ushqim, veshje, transport dhe akomodim.

7. SIGURIA E Autobusëve

Autobusi është një nga mënyrat më të sigurta të transportit. Ne e marrim seriozisht sigurinë e klientëve tanë.
Flota jonë është në gjendje të shkëlqyeshme pune dhe ne sigurohemi që vetëm drejtuesit e kualifikuar të lejohen pas timonit.

8. NDRYSHIMET / KUFIZIMI / ANULIMET E ORAVE

Oraret e nisjes dhe mbërritjes duhet të lexohen në kohën lokale. Haftet Tours nuk pranon përgjegjësi për çdo vonesë në udhëtim dhe / ose humbje të shkaktuara nga pasagjeri. Haftet Tours dhe / ose përfaqësuesit e huaj kanë të drejtë të ndryshojnë orarin në çdo kohë. Pasagjerët duhet të njoftohen në kohën e duhur për ndryshimet e orarit, 48 orë para nisjes. Hafet Tours nuk është përgjegjës nëse pasagjeri refuzon të sigurojë informacionin e kontaktit para rezervimit ose nëse informacioni i kontaktit ishte i pasaktë.