KONTAKT

 

HAFET-TOURS - AGJENCIA E Udhëtimeve

Pirok bb - Tetovë 1214

tel: ++ 389 44 371 066;

++ 389 70 224 464;     

KROACIA: ++ 385 98 223 732

hafet-tours@hotmail.com